Služby v oblasti výroby kovů

heavy steel welding service

Služba svařování těžkých ocelí

large steel structure fabrication

Výroba velké ocelové konstrukce

mild steel welding service

Služba svařování měkké oceli

steel bracket fabrication

Výroba ocelových konzol

support bracket weldment

Svar podpěry

thick steel plate cutting and welding

Řezání a svařování silných ocelových plechů